Oxford Solutions

Teaching English as a second language

Study English with us!
Study English with us!

Many people have ventured into Teaching of English as a foreign language. Some programs mainly offered on site while others online. A combination of the two gives the student a chance to interact with other people and mingle while learning English speaking.

Advantages – just look through our list

1.Online English courses are flexible, allow the leaner to access, and practice at their own time without affecting their daily schedules.

2.Communicative theory is mostly preferred because it gives a tutor leaner interaction, which ultimately improves quick learning of the language. Some of the online programs offered include TEFL an acronym for test of English as a foreign language. You may also purchase a tutoring / educational franchise, like Helen Doron or homeschooling franchises, these franchise opportunities are great to start you own practice withouth having to deal with branding and marketing.

3.The tutor has a three-hour weekly contact with the student. Once the leaner logs into their accounts they can access the course materials or consult the tutor on emerging issues. The learners mainly advised to encompass other learning techniques apart from the theory learnt. Walking into English speaking neighborhoods and conversing with the locals can enhance the learners English, as they can know how the words are pronounced. Online teaching of English as a second language is a viable process in that the student and the tutor can carry out a video class.

4.Some of the platforms offer free video conferencing hence, easy for the tutor and leaner to converse and have a chat over the lessons learnt. Learner’s have to complete tests after each lesson for the tutor to assesses their progress in understanding the language.

5.The lessons are in various formats that the leaner can download them and read them easily.

Teaching English as a second language online involves availing information to the learner and each lesson possessing discussion questions, which will help the learner in direct topic, based conversations. Prompt questions enable the learner to carry out in depth conversation with the available native English speakers.

Marketing abroad and Translating your website

Whom to choose? It is something you certainly have to consider. What we used is a marketing agency from the UK to help us advertise and position our services.

Online marketing agencies like our partner the Enovate Studio 

Some tools we use

  • The online instructors offer interactive online games and activities regarding the topics.
  • The games and question engage the learners and challenges them to practice their vocabularies.
  • There are crossword puzzles, which aid in the connections of synonyms and definitions of various vocabularies.
  • Teaching English online offers wide platform where the tutor can send the learner trivial tests on normal daily activities like travelling, food ordering and health security related tests.
  • There are many people with smart phones these days hence, making learning of foreign language easy. Free foreign language learning applications are available on the internet this helps the learner to practice English alongside the online classes.
  • For training translators and interpreters we use some translation management softwares, like Projetex and PLUNET but we introduce them on a different page.

Softwares to use for classes

Skype and VOIP offer free video chats whereby the tutor and the leaner can interact directly via the video chat during classes. This is a cheaper method compared to onsite training where it requires travelling and other associated costs. Tutors send their students self-scoring questions that test their knowledge during their study. Some of the online tutors charge ten to fifteen dollars per hour, hence affordable to many. The test questions come in different levels of difficulty that is easy, medium and difficult. A leaner can use such simple tests to determine their progress in learning of the language. Fully developed lesson plans offer he learners a chance to diverse their learning through interactions and tutors guidance. Incorporating videos on online study packs is helpful to learners as the videos are customized in an interactive manner.

In summary, teaching English as a second language online is vital for learners from different backgrounds wishing to travel or work in English speaking countries.

Oxford Solutions nyelvkönyvcsalád – az Érettségi Tréner

Megjelent az Oxford Kiadó Solutions nyelvkönyvcsaládja, melynek öt kötete segít az érettségire való felkészülésben.

A könyvek igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, és gyors felkészülést biztosítanak az órákra. Világos nyelvtani szerkezetekkel és logikus elrendezéssel könnyítik a tanulást. A könyvben egy oldal jelent egy leckét, melyet egy tanítási óra alatt lehet elsajátítani.

A különböző kötetek biztosítják az erős nyelvtani alapozást, melyet a könyvek végén gyakorolni is lehet. Ezenkívül cél még a gazdag szókincs, amit hallás utáni megértést segítő feladatokkal támogatnak. Ezáltal a tanulók a maguk szintjén, könnyebben és természetesebben szólalnak meg angolul.

Az íráskészség gyakorlására és javítására minden leckében van egy külön oldal, és a könyvekben ötleteket találhatunk a vizsgára való felkészüléshez is.

Az egész tankönyvcsaládról és a kiegészítőkről is elmondhatjuk, hogy rengeteg gyakorlási lehetőséget biztosítanak.

 

Az anyaghoz a kiadó biztosít digitális kiegészítőket is, melyek segítenek a nyelv alaposabb megértésében. A Solution iTool egy olyan segédanyag, amely nagyméretű képeivel felhasználható a digitális táblákon is és segíti a beszédképességet .

A Test Bank nevű CD-ROM pedig tesztgyűjtemény hanganyaggal. Ez utóbbit ingyen lehet a kiadótól igényelni, illetve egyéb segédanyagok ingyenesen letölthetők a www.oup.hu címen.

További információk találhatók a kiadó internetes tanulói, illetve tanári oldalain.